اگر روزی مردم تابوتم را سیاه کنید تا همه بدانند که سیاه بخت بودم

بر روی سینه ام تکه یخی بگذارید تا به جای معشوقم گریه کند 

چشمانم را باز بگذارید تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بوده ام 

و آخرین خواسته ی من از شما اینکه دستانم را ببندید تا همه بدانند

خواستم ولی نتوانستم

/ 0 نظر / 21 بازدید