آرام باش...

آرام باش ،ما تا همیشه مال همیم ، همیشه عاشق و یار همیم

 

آرام باش عشق من ، تو تا ابد در قلبمی ، تو

همه ی وجودمی

 

بیا در آغوشم ، جایی که همیشه آرزویش را

داشتی

 

 جایی که برایت سرچشمه آرامش است

 

آغوشم را باز کرده ام برایت ، تشنه ام برای

بوسیدن لبهایت

 

بگذار لبهایت را بر روی لبانم

 

حرفی نمی زنم تا سکوت باشد بین من و تو و

قلب مهربانت

 

خیره به چشمان تو ، پلک نمیزنم تا لحظه ای از

دست نرود تصویر نگاه زیبای تو

 

دستم درون دستهایت ، یک لحظه رها نمیشود تا

نرود حتی یک ذره از گرمای دستان لطیف تو

 

محکم فشرده ام تو را در آغوشم ، آرزو میکنم

لحظه مرگم همینجا باشد ، همین آغوش

مهربانت

 

چه گرمایی دارد تنت عشق من ، رها نمیکنم تو

را تا همیشه باشی در کنار قلب من

 

قلب تو میتپد و قلب من با تپشهای قلبت شاد

است ، هر تپشش فریاد عشق و پر از نیاز است

 

آرامم ، می دانم اینک کجا هستم، همانجایی که

همیشه آرزویش را داشتم ،

 

همانجایی که انتظارش را می کشیدم و هر زمان

خوابش را می دیدم آن خواب برایم یک رویای

شیرین بود....

 

در آغوش عشق ، بی خیال همه چیز ، نه می

دانم زمان چگونه می گذرد و نه می دانم در چه

حالی ام

 

تنها می دانم حالم از این بهتر نمی شود ، دنیای

من از این عاشقانه تر نمی شود

 

گرمای هوس نیست این آتش خاموش نشدنی

آغوش پاکت

 

عشق است که اینک من و تو را به این حال و

روز انداخته 

 

عشق است که اینک ما را به عالمی دیگر برده ،

 

عشق است که من و تو را نمیتواند از هم جدا

کند هیچگاه

 

خیلی آرامم ، از اینکه در آغوشمی

خوشحالم 

/ 2 نظر / 26 بازدید
تارا

سلام گلم خیلی قشنگ بود فقط اگه یه جوری می نوشتی که بشه بهتر خوند بهتر می شد[لبخند]

علی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]