رفتن...

گاهی رفتن نشانه ی؛

قهر نیست

فرار نیست

نشانه ی ترس نیست

نشانه ی عشق است برای ماندن تو

تو بمان با همه خوبی هات

/ 4 نظر / 18 بازدید
کیوان

بسیار نوشته زیبا و تاثر گذاری بود... متشکرم

ranginkaman

چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. دکتر شریعتی

ranginkaman

خيلي خوب بود لينكت كردم [زبان]