اجازه خدا میشه ورقمو بدم؟

 

 میدونم وقت امتحان تموم نشده! ولی

 

خسته شدم

/ 2 نظر / 44 بازدید
آیدا

وب شما هم قشنگه... لینک شدی.. زود وزد سر بزن. . . هیسسسسسس چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟صـدای نـفـس هـایـت . . . در آغـوش ِ اواز ایـن راه ِ دور هـم آزارم مـی دهـد !!!لــعــنــتــی . . . آرامـتـر نـفـس نـفـس بـزن ! ...

آنیسام

سلام[گل] خیلی جالبن شعراتون و وبتون انگاری حف دل منن مرسی مرسی مرسی [تماس] ب من هم سر بزن