چقدرآسون تنهام گذاشتی

چقدر زود عشقت یادت رفت

چقدر زود بایه بهونه در رفتی

چقدر آسون دلموشکستی

چقدر زود بود واسه رفتنت

چقدر آسون اشک رو به چشمام هدیه دادی

 چقدر زود........................................

/ 1 نظر / 22 بازدید
AS

از وقتی که تــو رفتی ، آینده هیچ وقت نیامد که هیچ گذشته هم هیچ وقت نگذشت