چقدر راحت میتونی با احساساتم بازی کنی

کسی که همیشه دم از وجدان میزد 

بی وجدانترین آدم روی کره خاکی بود

توی دلم به جای عشق پرازنفرت وانتقام

خیلی سخته اعتمادتو نسبت به همه ازدست بدی

این روزا هوس جای عشق و وجدان رو پرکرده

کاش بشه انتقام گرفت شاید آتش این دل خاموش بشه

/ 4 نظر / 23 بازدید
مهدی

اره حتما لینکید[گل]

مهدی

اره حتما لینکید[گل]