همه دنیای من...

خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم

همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران !

ولــــــــــــــــی ;

آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت…..

مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ….. !!

 

/ 0 نظر / 28 بازدید