دگـــــــر تــــــقــــــدیـــــــر را
بـــــرای نــــــیـــامــد نــت بـــهــانـه نـــکـــن !!!!
 
مــــرد بـــــــاش...
 
و بـگــــــو نــخـــواســــتـــــــی.... 
 
و نــــــیـــامـــــــدی....!

/ 1 نظر / 16 بازدید
علی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]