یادت هست ؟ جناق می شکستیم می گفتیم :

“یادم تو را فراموش”

ولی امروز تمام استخوانهایم شکسته

ولی باز هم تو را فراموش نکردم … 

/ 1 نظر / 23 بازدید
AS

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم, از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم