دل شکسته

 

 

 

یکی بود یکی نبود.  یه دروغ کهنه بود یکی موند یکی نموند


حرفراست قصه بود .


یکی موند با غصه ها ، به غم عشق مبتلا ، یکی رفت چه بی 


وفا با دورنگی آشنا


 

اونکه موند ریشه پوسوند دلشو غصه سوزوند نالش از دیوه 

 


نبود،پشتشو دوری شکوند .


زیر آوار جفا دل دادش به هر بلا با همه عشق و وفا راهی شد 


تو قصه ها ،


اونکه موند یه قصه ساخت اما هی هستیشو باخت .  قصه ها 


به سر رسید ،


اون به عشقش نرسید.

/ 1 نظر / 17 بازدید
irano2

زیبا بود لحن گفتار نوشتت عالی بود ولی امیدوارم هممون به عشــــــــقـــــــــــــمـــــــــون برسیم.