رز عشق

رز همیشه عاشق

مردهادر چارچوب عشق،به وسعت غیر قابل انکاری نامردند.

برای اثبات کمال نامردی آنان تنهاهمین بس که درمقابل قلب

ساده وفریب خورده یک زن احساس می کنند مردند.

تا وقتی قلب زن عاشق نشده،پست تر ازیک سگ ولگرد

،عاجزترازیک فقیر و گداتراز گدایان سامره،پوزه برخاک و دست

تمنا به پیشش گدایی می کنند.

اماوقتی خیالشان ازبابت قلب زن راحت شد به یک باره یادشان

می افتد خدا مردشان آفریده وآنگاه کمال مردانگی را درنهایت

نامردی جست وجو می کنند...

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢٥ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ توسط mary19 نظرات ()


 Design By : Pichak